666slotclubผู้นำเยาวชนในชนบทเฮติผ่านฟุตบอล

666slotclubผู้นำเยาวชนในชนบทเฮติผ่านฟุตบอล

ในเฮติ GOALS มีส่วนร่วมกับเยาวชนและครอบครัว666slotclubผ่านฟุตบอล เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและป้องกันไม่ให้พวกเขาตกหลุมพรางในชนบทสู่กับดักการอพยพในเมืองผ่านฟุตบอล GOALS ดึงดูดคนหนุ่มสาวและครอบครัวในโครงการที่ส่งเสริมการศึกษา สุขภาพ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขาในแต่ละวัน ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้นำและการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม GOALS

  สร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมีสุขภาพดีขึ้นในชนบทเฮติ

มีสถานที่ในโลกที่การเป็นเด็กยากมาก ในชนบทเฮติ ครอบครัวต่างทำงานเพื่อเอาชีวิตรอดท่ามกลางความยากจนขั้นรุนแรง โดยไม่มีการสนับสนุนอย่างเป็นทางการหรือเครือข่ายความปลอดภัย ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานใดๆ รวมทั้งไฟฟ้าและน้ำประปา และโรงเรียนของรัฐก็หายาก การทำฟาร์มเพื่อยังชีพและการประมงเป็นแหล่งงานหลัก ควบคู่ไปกับการทำงานที่เรียกร้องของสตรีในตลาดที่เดินทางไกลเพื่อขายและซื้อสินค้า การคมนาคมขนส่งมีจำกัด และถนนสู่ตลาด เมือง และแม้แต่หมู่บ้านอื่นๆ ก็อยู่ในสภาพทรุดโทรมหรือไม่มีอยู่เลย ทำให้ทุกการเดินทางลำบาก ความโดดเดี่ยวที่มาจากการขาดบริการนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกได้อย่างชัดเจนที่สุดเมื่อพูดถึงการดูแลสุขภาพและการพัฒนา

ชาวเฮติจำนวนมากขึ้นออกจากชนบทตอนนี้มากกว่าที่เคย อพยพไปยังสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ปลอดภัยในเมืองที่แออัดยัดเยียด ประชากรเฮติมากกว่าครึ่งมีอายุต่ำกว่า 24 ปี ซึ่งหมายความว่าการระดมเยาวชนจะส่งผลอย่างมากต่ออนาคตของประเทศความท้าทายคือการหาวิธีใหม่ในการสร้างผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวในชนบท เพราะตราบใดที่คนหนุ่มสาวไม่สามารถหาโอกาสขั้นพื้นฐานที่สุดในหมู่บ้านในชนบทที่พวกเขาเกิดได้ ก็ไม่มีแรงจูงใจให้พวกเขาอยู่และ สร้างชุมชนของพวกเขา

โมเดลกีฬาเพื่อการพัฒนาให้ความสำคัญกับการกำกับตนเองและการกระทำของแต่ละคน ในขณะเดียวกันก็เน้นถึงความสำคัญของการสนับสนุนซึ่งกันและกันภายในทีม มีความคล้ายคลึงกันมากมายระหว่างแนวทางและ วัฒนธรรม konbit ดั้งเดิมของเฮติ ซึ่งชุมชนมารวมตัวกันเพื่อปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานมากที่สุด และยังทำงานเพื่อสนับสนุนสมาชิกของชุมชนที่อ่อนแอกว่าหรือเพิ่งประสบกับความสูญเสีย เสียงสะท้อนตามธรรมชาติของกีฬาสำหรับแนวทางการพัฒนามี

รากฐานมาจากวิธีที่สะท้อนถึงคุณค่าของชุมชนและการบริการของชาวเฮติ

โปรแกรม Young Leaders เป็นหลักสูตรรายเดือนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Purposeful Play Purposeful Play สร้างการศึกษานอกห้องเรียนและมีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยเหตุผลหลักสองประการ:Purposeful Play อยู่บนพื้นฐานของวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองที่สร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กๆ สามารถควบคุมได้ พวกเขาสามารถแนะนำและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโค้ชหรือกิจกรรมด้วยตนเอง สิ่งนี้จะพัฒนาชุดทักษะหลักของการแก้ปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์

ทุกกิจกรรมได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เฉพาะเจาะจง สิ่งนี้จะเปลี่ยนสนามกีฬาให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่บุคคลสามารถเรียนรู้และถามคำถามที่สำคัญได้ กัปตันทีมและผู้นำเยาวชนจะได้รับความมั่นใจในบทบาทความเป็นผู้นำและ

ทักษะการแก้ปัญหาผ่านโปรแกรม เยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงสิทธิมนุษยชน วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี วัฒนธรรมแห่งสันติภาพ และความเท่าเทียมทางเพศ

GOALS ตระหนักถึงความเร่งด่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและให้โอกาสเยาวชนในการขจัดพวกเขาออกจากกับดักการย้ายถิ่นในชนบทสู่เมือง ผลกระทบที่เป็นรูปธรรมของโครงการของ GOALS ได้แก่ การลดอัตราการเกิดของวัยรุ่น (จาก 7% เหลือเพียง 1%) และเพิ่มทางเลือกในท้องถิ่นสำหรับการศึกษาและการดูแลสุขภาพ เยาวชนจะได้รับบริการที่ดีต่อสุขภาพซึ่งรวมถึงการฝึกฟุตบอล อุปกรณ์ การให้คำปรึกษา และพื้นที่ปลอดภัยในการเล่น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงสุขภาพร่างกายและจิตใจและความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความมั่นใจในตนเองและทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น

การจัดหาพื้นที่ให้เยาวชนได้สำรวจโลกของตนเองโดยใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และฝึกฝนการใช้เสียงเป็นกุญแจสำคัญในการส่งเสริมความเป็นผู้นำเยาวชน เราเห็นการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติและบรรทัดฐานในสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับเยาวชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้หญิงในชนบทเฮติ ซึ่งหลังจากผ่านไป 10 ทศวรรษของโครงการต่างๆ ของเรา ตอนนี้ก็มีผู้นำเยาวชนรุ่นหนึ่งและเป็นแบบอย่างให้คอยติดตาม666slotclub