สล็อตแตกง่ายใช้กีฬาเพื่อสันติภาพ

สล็อตแตกง่ายใช้กีฬาเพื่อสันติภาพ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 PLAY International ได้มีส่วนร่วมสล็อตแตกง่ายกับเยาวชน โดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมที่สงบสุขและส่งเสริมเยาวชนให้เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมPLAY International (PLAY) ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 โดยลงทุนในกีฬาในฐานะตัวขับเคลื่อนการศึกษา การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีใน 20 ประเทศ PLAY ได้ส่งผลกระทบต่อผู้รับผลประโยชน์กว่า 850,000 ราย แสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่จะเพิ่มพลังอำนาจเชิงบวกให้กับเด็กและเยาวชนด้วยการคิดค้นวิธีใหม่ๆ ในการใช้กิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬา PLAY ทำงานในภาคการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ PLAY 

ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเสริมสร้างพลังอำนาจของเยาวชน

โคโซโวเป็นดินแดนแรกที่เข้าแทรกแซงในปี 2545 นับตั้งแต่นั้น PLAY ได้ใช้กีฬาเพื่อส่งเสริมการปรองดองระหว่างชาติพันธุ์และการรวมตัวทางสังคมของคนหนุ่มสาว โดยเน้นเฉพาะในส่วนที่เปราะบางที่สุดของประชากร (เด็กที่มีความพิการ เด็ก จากชนบท ชนกลุ่มน้อย และเด็กหญิง) กีฬาช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมที่หลากหลายขับเคลื่อนเยาวชน

เยาวชนหญิงและชายจากชุมชนต่างๆ ได้รับการระดมและฝึกฝนโดย PLAY International เพื่อเป็นแอนิเมชั่นด้านกีฬาและสังคม พวกเขาได้รับพลังเมื่อเรียนรู้ทักษะที่อ่อนนุ่มและแข็งใหม่ๆ เช่น ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความอ่อนไหวต่อวัฒนธรรม ความเคารพ และทักษะในองค์กร การฝึกอบรมเหล่านี้มีผลสองประการต่อชีวิตของพวกเขาและของผู้อื่นอีกมากมาย โดยการได้รับทักษะใหม่ๆ เยาวชนที่มีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมทางสังคมและกีฬาสำหรับเด็กภายในชุมชนของตน ซึ่งนอกเหนือจากทักษะที่ได้เรียนรู้และการมีส่วนร่วมในโครงการของ PLAY แล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

PLAY ยังทำงานร่วมกับ Youth Clubs จากเขตเทศบาลต่างๆ ด้วยวิธีการใหม่และเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่า Cardio Brainstorming PLAY จะจัดเวิร์กช็อปสร้างขีดความสามารถเพื่อพยายามตอบความต้องการที่ระบุ ความเชี่ยวชาญส่วนหนึ่งของ PLAY คือการมอบกุญแจสู่ความสำเร็จให้กับเยาวชนและร่วมพัฒนาความสามารถต่างๆ เช่น ความเป็นผู้นำ การระดมทุน และการจัดการโครงการ

ผู้เข้าร่วมเยาวชน

เยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโดย PLAY ถือว่ากีฬาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น ความไม่เท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติ และการเพิ่มขีดความสามารถFani – อาสาสมัครจากการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบ – EDI+แรงจูงใจของ Fani ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ PLAY มาจากความปรารถนาของเขาที่จะช่วยเหลือผู้คนที่อ่อนแอ โดยเฉพาะเด็ก ๆ ของชุมชนโรมา แรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังความทะเยอทะยานของเขาคือประเด็นเรื่องการออกจากโรงเรียนกลางคัน ซึ่งเป็นปัญหาที่แพร่หลายในชุมชนของเขา ซึ่งเขาตั้งเป้าหมายที่จะท้าทายผ่านการมีส่วนร่วมอย่างมีโครงสร้างกับเด็ก ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิด

นอกจากนี้เขายังแสดงความเห็นว่าสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดเกี่ยวกับเกมกีฬา PLAY คือทุกคนเล่นด้วยกัน และในระหว่างเกม ทุกคนตระหนักดีว่าพวกเขาต้องทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจึงจะสามารถเข้าถึงชัยชนะได้ ตามที่ Fani กล่าวว่านี่เป็นบทเรียนชีวิต: “สำหรับฉัน PLAY International หมายถึงการเล่นกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน”MILIJANA – อาสาสมัครจากการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบ – EDI+

มิลิจานาแบ่งปันประสบการณ์ที่คุ้มค่าและบทเรียนที่ได้รับตั้งแต่ร่วมงานกับ PLAY สำหรับเธอ ความสำเร็จที่โดดเด่นที่สุดประการหนึ่งก็คือ นอกจากการเรียนรู้วิธีการสอนแบบใหม่ที่เธอสามารถใช้และนำไปใช้เพื่อสร้างผลกระทบต่อเด็กในชุมชนของเธอแล้ว ทักษะในการสื่อสารของเธอก็ดีขึ้นอย่างมาก ด้วยความมั่นใจในตนเองและการเรียนรู้เรื่องกีฬาเพื่อสันติภาพ ตอนนี้เธอพร้อมที่จะกำหนดอนาคตของเด็ก ๆ ในชุมชนของเธอแล้ว

เติมพลังให้ผู้หญิง

PLAY International ทำให้แน่ใจว่าผู้หญิงมีบทบาทอย่างแข็งขันในทุกส่วนของวัฏจักรของโครงการ ตั้งแต่การสร้างสรรค์ร่วมกันไปจนถึงการดำเนินการและการฝึกอบรมสตรีในเซสชั่นทางสังคม-กีฬา/PLAYDAGOGY โดยการให้ประสบการณ์แก่ผู้หญิง พวกเขาสามารถเป็นผู้นำในโลกของการกีฬาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา ในขณะเดียวกันก็ท้าทายและทำลายทัศนคติทางเพศ (เช่น สันนิษฐานว่าผู้หญิงไม่เข้ากับกีฬา)

นอกจากนี้ PLAY ยังได้พัฒนาชุดกีฬาที่ใช้เพื่อจัดการกับความไม่เท่าเทียมทางเพศและแบบแผน เมื่ออนิเมเตอร์และครูได้รับการฝึกอบรมในวิธีการนี้แล้ว เนื้อหาจะถูกสอนให้กับเด็กเล็กที่มีความอ่อนไหวและอ่อนไหวมากขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิดโคโซโวเป็นดินแดนแรกที่เข้าแทรกแซงในปี 2545 นับตั้งแต่นั้น PLAY ได้ใช้กีฬาเพื่อส่งเสริมการปรองดองระหว่างชาติพันธุ์และการรวมตัวทางสังคมของคนหนุ่มสาว โดยเน้นเฉพาะในส่วนที่เปราะบางที่สุดของประชากร (เด็กที่มีความพิการ เด็ก จากชนบท ชนกลุ่มน้อย และเด็กหญิง) กีฬาช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมที่หลากหลายขับเคลื่อนเยาวชนสล็อตแตกง่าย