เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางกีฬาสำหรับผู้ทุพพลภาพ

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางกีฬาสำหรับผู้ทุพพลภาพ

โดยทั่วไปในฝรั่งเศสและยุโรป ระดับของเว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำการมีส่วนร่วมในกีฬาในหมู่ผู้ทุพพลภาพยังคงต่ำกว่าประชากรที่เหลือ นักคิดของเราพิจารณาถึงคำถามเกี่ยวกับการเข้าถึงกีฬาสำหรับผู้ทุพพลภาพ ด้านล่างนี้คือแนวคิดจำนวนหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาสิ่งนี้

ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO)

 ระบุว่า 15% ของประชากรโลกอาศัยอยู่ด้วยความทุพพลภาพบางรูปแบบ และสัดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นตามอายุของประชากรเท่านั้น มาตรา 30 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (UNCRPD) รับรองสิทธิของพวกเขาในการเข้าถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและเข้าร่วมในกิจกรรมสันทนาการ ยามว่าง และกีฬา ความสมบูรณ์ส่วนบุคคล สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และความผูกพันทางสังคมเป็นหัวใจของแนวคิดเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ทุพพลภาพจำนวนมากยังคงไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรมทางกายและกีฬา ซึ่งเป็นส่วนเชื่อมโยงที่สำคัญในชีวิตทางสังคมและในชุมชน ไม่ใช่แค่สิ่งอำนวยความสะดวกมักจะไม่เหมาะสม แต่การขนส่งสาธารณะและการวางผังเมืองก็ไม่ค่อยได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงบุคคลเหล่านี้ด้วย นอกจากนี้ สิ่งที่ได้จากสหพันธ์ สโมสร และภาคการตลาดด้านกีฬานั้นไม่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงกีฬาที่ไม่มีการแข่งขันดังนั้นเราจึงต้องตรวจสอบปัญหาการเข้าถึงในสังคมของเราและระดับความรู้และความตระหนักของประชาชนโดยไม่ลืมว่ามีการแยกระหว่างการจัดการความพิการกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมกีฬาสังคมและการศึกษาที่ยังคงนำไปสู่การแบ่งส่วนในที่สาธารณะ นโยบาย (และนโยบายในสมาคม)

สอบภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านกีฬา

สหพันธ์พาราสปอร์ทมีตำแหน่งสำคัญ โดยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาหลายทศวรรษในสภาวะที่จำเป็นสำหรับการฝึกที่ปลอดภัยและปรับเปลี่ยนได้ และเนื่องจากมีสาขาวิชาเฉพาะจำนวนหนึ่ง (วีลแชร์ไฟฟ้า โกลบอล ฯลฯ) ไม่ควรมองข้ามประโยชน์ของการปฏิบัติในหมู่เพื่อนฝูง ความท้าทายคือการทำงานกับข้อเสนอต่างๆ ที่มีอยู่และความสอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในกีฬาที่พวกเขาเลือกได้ในสภาวะที่ดีที่สุด

กีฬาความสามารถผสมควรได้รับการพัฒนาโดยได้รับแรงบันดาลใจจากแผนการที่ตั้งขึ้นในโรงเรียน บางโครงการเสนอกิจกรรมกีฬาในทีมที่ประกอบด้วยเยาวชนที่พิการและไม่ทุพพลภาพ อย่างไรก็ตาม ในการตั้งค่าทั่วไป วัตถุประสงค์ของการรวมยังไม่บรรลุผล เด็กจำนวนมากเกินไปยังไม่เข้าร่วมการวางสะพานเชื่อมระหว่างสาขาการกีฬาและภาคการแพทย์-สังคมเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้สำหรับกิจกรรมกีฬาที่ปรับเปลี่ยนภายในสถานประกอบการ การทำงานเพื่อรับรองกีฬาในโครงการสถาบันในสถานประกอบการมีความสำคัญ เช่นเดียวกับการฝึกอบรมและความเป็นมืออาชีพของสโมสรและโครงสร้างเจ้าบ้าน

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีครอบครัวและความช่วยเหลือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในการค้นหาและติดตามกิจกรรมกีฬา สำหรับผู้ทุพพลภาพทุกวัย และเพื่อสร้างความตระหนักในประโยชน์ของกีฬา เพื่อสุขภาพส่วนบุคคลและความเป็นอยู่ที่ดีในทุกระดับ กีฬาสามารถกลายเป็นพลังที่โดดเด่นสำหรับความยืดหยุ่นและเติมเต็มศักยภาพ ด้านการรวมเป็นที่ยอมรับว่าเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทุกคน ความเมตตา ความอดทน ความเคารพ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับค่านิยมของกีฬา: สิ่งเหล่านี้สามารถและจะต้องเป็นจริงในโครงการสำหรับกิจกรรมทางกายภาพและการกีฬาที่ใช้ร่วมกันเว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ